Dôležitosť informácií, či už fotografických alebo grafických, je veľká. To, v akej podobe sa v marketingovej komunikácii dostanú k ľuďom, je rozhodujúce. Chcem tvoriť vaše reklamné posolstvo.

Jozef Veselý - grafik, fotograf

Najčastejšie pripravujem:

grafika
fotografovanie
klienti