Grafika

Dizajn vizuálnej komunikácie je súzvukom typu písma, typografie, grafického dizajnu a fotografie. Navzájom sa prelínajú. Je to tvorivý proces pri, ktorom vzniká výtvarne a graficky koncipovaný produkt - časopisy, knihy, plagáty, prospekty, katalógy či banery.

Časopisy
Časopisy
Firemné časopisy, katalógy
Firemné časopisy, katalógy
Inzeráty
Inzeráty
Obálky kníh
Obálky kníh
Plagáty, prospekty, public relations
Plagáty, prospekty, public relations
Titulné strany časopisov
Titulné strany časopisov